→ vormen

vloeiende vormen geinspireerd op de natuur,
de  oneindigheid van de moebiusring,
en de fascinatie voor binnen-buiten samenhang.